സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
Back

പ്രവേശന പരീക്ഷ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 2013 ജൂലായ് 21 ന് നടക്കും

വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ കോഴി വളര്‍ത്തല്‍, ഡയറി സയന്‍സ്, ലാബോറട്ടറി സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകള്‍, വിവിധ എം.എസ്.സി പ്രോഗ്രാമുകള്‍ എന്നിവയുടെ പ്രവേശന പരീക്ഷ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 2013 ജൂലായ് 21 ന് നടക്കും. അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് www.kvasu.ac.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

 

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS