സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
Back

കര്‍ഷക അവാര്‍ഡിനു അപേക്ഷിക്കാം

.കേരളാ വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയിലെ മികവുളള കര്‍ഷകര്‍/സംഘടനകളെ അവാര്‍ഡ് നല്‍കി ആദരിക്കുന്നു.
ഇനി പറയുന്ന മഖലകളിലെ മികവ്/നൈപുണ്യത്തിനാണ് അവാര്‍ഡ്.
കാറ്റഗറി1. ഏതെങ്കിലും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്‍ നൈപുണ്യം തെളിയിച്ച വ്യക്തി.അവാര്‍ഡ്തുക - 20,000/-
കാറ്റഗറി2. ഏതെങ്കിലും മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയില്‍ നൈപുണ്യം തെളിയിച്ച വനിത. അവാര്‍ഡുതുക - രൂ. 20,000/-
കാറ്റഗറി3. മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയില്‍ ഉല്‍പന്നം നിര്‍മ്മിച്ച് വിപണിയില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച വ്യക്തി/സംഘടന. അവാര്‍ഡുതുക - രൂ. 30,000/-
കാറ്റഗറി4. മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയില്‍(തീറ്റക്രമം/ പരിചരണം, വംശവര്‍ദ്ധന, വര്‍ഗ്ഗഗുണം) മൃഗസംരക്ഷണമേഖലകളില്‍ ഏതിലെങ്കിലും നൂതനാശയങ്ങള്‍ പരീക്ഷിച്ച് വിജയം വരിച്ച കര്‍ഷകന്‍ .അവാര്‍ഡു തുക - രൂ. 20,000/-
കാറ്റഗറി5 .പാല്‍വിപണന രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമിക പാല്‍സഹകരണസംഘം. അവാര്‍ഡ്തുക - 30000/-
മേല്‍വിവരിച്ച ഏതെങ്കിലും മേഖലകളില്‍ പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിച്ച വ്യക്തി/സംഘടനകള്‍ വെളളക്കടലാസില്‍ ഒരു പുറത്തില്‍ അവരുടെ നേട്ടം വിവരിച്ച് ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം അതാത് പഞ്ചായത്തിലെ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍, ക്ഷീരവികസന ഓഫീസര്‍, മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഗവണ്‍മെന്റ് ഏജന്‍സികളുടെ ഓഫീസര്‍മാര്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍ തുടങ്ങിയവരില്‍ ആരുടെയെങ്കിലും ആമുഖ കത്തോടുകൂടി വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ട്രെയിനിംഗ് വിഭാഗം മേധാവിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
അപേക്ഷിക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് ഏതു കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം .ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ മലയാളം വെബ് പോര്‍ട്ടലായ കസവില്‍ (www.kasavu.in) ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷയില്‍ നിന്ന് പ്രാഥമികമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം അര്‍ഹരായവരുടെ ഫാം/ കൃഷിയിടം/ സ്ഥാപനം സന്ദര്‍ശിച്ച്‌വിധി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതാണ്. അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് കാഷ് അവാര്‍ഡും, അവാര്‍ഡ് ശില്പവും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും നല്‍കി ആദരിക്കുന്നതാണ്.
അപേക്ഷകള്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - ജൂണ്‍ 20
അപേക്ഷഅയക്കേണ്ട വിലാസം ;-ഡോ. ജി സുനില്‍,
ട്രെയിനിംഗ്‌ഹെഡ്.
സംരംഭകത്വവിജ്ഞാനവ്യാപനവിഭാഗം
കേരളാവെറ്ററിനറി& അനിമല്‍ സയന്‍സസ് സര്‍വ്വകലാശാല
പൂക്കോട്, ലക്കിടി (പി.ഒ) വയനാട്.- 673576
04936 212566

 

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS