സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
Back

വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാല കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് ജൂലായ് 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ എം.വി.എസ്.സി, പി.എച്ച്.ഡി, എംടെക്, എം.എസ്സ്. സി, എം.എസ്, ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കേ അവസാന തിയതി 2013 ജൂലായ് 5 വരെ നീട്ടി. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്‌സുകളായ ഫാം ജേര്‍ണലിസം, ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് അഗ്രിഎന്റര്‍പ്രണര്‍ഷിപ്പ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് 2013 ജൂലായ് 31 വര അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാഫീസ് ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിലടച്ച് www.kvasu.ac.in വഴി ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS