സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
Back

ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകം വില്‍പനയ്ക്ക്

പച്ചക്കറിയ്ക്കും പൂന്തോട്ട കൃഷിയ്ക്കുമുള്ള ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകം മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളേജിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഫാമില്‍ നിന്നും വില്‍പനയ്ക്ക്  ലഭിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0487 - 2370302 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടണം..

 

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS