സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
Back

വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ അപേക്ഷിയ്ക്കാം.

വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര, ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് 2013 ഏപ്രില്‍  30 മുതല്‍ അപേക്ഷിയ്ക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് - www.kvasu.ac.in സന്ദര്‍ശിക്കുക.

 

സന്ദേശങ്ങൾ

ശ്രീ പിണറായി വിജയന്‍( മുഖ്യ മന്ത്രി )

വെറ്ററിനറി സർവ്വകലാശാല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കും, ...

ശ്രീ അഡ്വ. കെ. രാജു ( ബഹു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയേറെയാണ്. വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ...

ശ്രീ വി.എസ. സുനിൽ കുമാർ ( ബഹു കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി )

കേരളത്തിൽ സ്വയംതൊഴിൽ ,ഉപതൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ...

ചോദ്യപ്പെട്ടി

Web designed by netBIOS